Standar Blå 145x145
Länkar

Livgardets Dragoners Kamrat- och Veteranförening

Livgardet

Militärpolisföreningen

Beridna Högvakten

Sveagardesföreningen

Livgardets Officerares Veteranförening

Livhusarernas Kamratförening

Statens försvarshistoriska museer

Garnisonsminnesföreningen

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek

SWEDINT Kamratförening

Wikipedia:

Livregementet till häst (det äldre)
Kungliga Livgardet till häst
Livregementet till häst (det yngre)
Livregementets dragonkår
Livregementets dragoner
Livgardesskvadronen
Livgardets minnesstenar