Standar Blå 145x145
Kalender

Livgardets olika kamratföreningar har beslutat att inbjuda varandras medlemmar till sina arrangemang.

Den som vill deltaga vid något arrangemang anmäler sig direkt till den arrangerande föreningen. Länkar finns i tabellen nedan samt under fliken “Länkar”

Endast egna medlemmar subventioneras i förekommande fall, övriga betalar faktisk kostnad för ev. transporter, inträden och förtäring.

De föreningar som nu är aktuella är

  • Livgardets Dragoners Kamrat- och Veteranförening (LDKV)
  • Livgardets Officerares Veteranförening (LOV)
  • Sveagardesföreningen
  • SWEDINT Kamratförening (SWEDINTK)

Evenemang

Datum

Samling, plats och tid

Veterandagen

2017-05-29

Veteranmonumentet på Djurgården

Nationaldagen

2017-06-06

Parad från Kungsträdgården till Solliden på Skansen

Ålandsresan

2017-09-08/09

Vikingterminalen Stadsgården Stockholm, 07.15

Resa i dagsljus genom Stockholms skärgård, besök på bl. a. Bomarsund och Kastellholm

Länk till informationsbladet>>

FN-dagen

2017-10-24

Granhammar

Lundadagen

2017-12-04

Kavallerikasernen

Årsmöte

2017-05-06

Kavallerikasernen med lunch.

Övrig långsiktig planering

Och nu till en filosofisk fråga, en förening som vår är ju en förening av individer med delvis likartade intressen, alltså är det medlemmarna som skall/bör få sina intressen tillgodosedda.
Styrelsen är alltså angelägen att från medlemmarna få in förslag på aktiviteter för föreningen.