Standar Blå 145x145

 
LIVGARDETS DRAGONERS
KAMRAT- och VETERANFÖRENING

LtHKHemBasCenterHalvKamratföreningens resa till Åland är inställd på grund av att för få anmält intresse.

Gå till kalendern för att se övriga aktiviteter som kamratföreningens medlemmar kan deltaga i.

Tidningen Livdragonen

Livdragonen är föreningens medlemsorgan som förväntas utkomma minst en gång om året.

För dig som har ett facebookkonto föreslår vi att du går med i gruppen “Livgardets Dragoners Kamrat- och Veteranförening”. Där kommer vi att annonsera nyheter och förändringar som äger rum i föreningen och på hemsidan. På så sätt slipper du själv hålla koll utan får en blänkare i din e-post och i ditt FB-konto när något händer.