Standar Blå 145x145

 
LIVGARDETS DRAGONERS
KAMRAT- och VETERANFÖRENING

 LtHKHemBasCenterHalvFöreningen är upplöst.

Framtida kamrataktiviteter sköts nu av
Livgardets kamratförening

Årsmötet 2018-04-19 beslutade att fullfölja beslutet från det förra årsmötet 2017 att upplösa föreningen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet, återstoden av fonden till Bengt Anderssons minne återbetalas till fam. Andersson, resterand monetära medel överförs till Livgardets kamratförening. Traditionsföremål samt dokumentation överförs till kavalleristiftelserna för förvaring och arkivering.